Greenfeesamarbete

Greenfeesamarbete med Sofiedals GK för våra ordinarie medlemmar.

Besök deras hemsida Sofiedals GK

Vardagar  100.-  ord. 300.-
Lör-, sön- & helgdagar 150.- ord. 350.- 
Juniorer Gratis alla dagar

Greenfeesamarbete med Skogaby GK  (vid Laholm) för våra ordinarie medlemmar.

Besök deras hemsida Skogaby GK

Vardagar  200,-  ord. 300,- 
Lör-, sön- & helgdagar 250,-  ord. 350,-

Juniorsamarbete med Malmö GK - Fritt spel alla dagar (gäller endast juniorer)

Greenfeesamarbete med Oxie GK

Vardagar  90.-  ord. 180.- 
Lör-, sön- & helgdagar 110.-  ord. 220.- 

Greenfeesamarbete med Hylliekroken

Vardagar   70.-   ord. 140.- 
Lör-, sön- & helgdagar  70.-  ord. 140.- 

Vid spel på Kvarnby GK betalar fullvärdiga medlemmar i Oxie GK (ej greenfeemedlemskap)  200.- på vardag och 175.- på lördag-, söndag- o. helgdag efter kl. 15.00. Övriga tider betalas ordinarie greenfee.   

 
Klubbchef: 040-49 43 57 Kansli, tidbokn: 040-49 23 39 Greenkeeper: 040-49 50 49 Pro: 040-49 68 82 Restaurang: 040-49 44 20 Tävl. kansli: 040-49 00 54
[email protected] r[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Fax: 040- 49 65 48