Gratis spel på Kvarnby och Sofiedal den kommande helgen!

Tag chansen att bekanta Dig med den "nya" 36-hålsklubben Malmö City GK. För att fira sammanslagningen mellan Kvarnby GK och Sofiedals GK bjuder vi på gratis spel lördag/söndag 19-20 oktober på båda våra banor! Tidbokning sker som vanligt via golf.se eller på tel 040-49 23 39 (Kvarnby) eller 040-54 22 20 (Sofiedal).

Klubbchef: 040-49 43 57 [email protected], Kansli, tidbokning: 040-49 23 39 [email protected], Greenkeeper: 040-49 50 49 [email protected], Pro: 040-49 68 82 [email protected], Restaurang: 040-49 44 20 [email protected], Tävl. kansli: 040-49 00 54, Fax: 040- 49 65 48