Logotype för Malmö City GK klar!

Nu är logotypen beslutad för vår "nya" klubb, Malmö City GK! Du hittar den här i pdf-form pdfLogo_malmo_city_gk.pdf   Som synes är detta en mix av det bästa från våra båda världar - sköld, grip och korslagda klubbor från Sofiedals logga och färg och golfboll från vår. Det fanns många spännande förslag på såväl namn som logotype men vi hoppas att styrelsens val ska tilltala de allra flesta.

Allt eftersom kommer loggan att inkorporeras på hemsida, i brevpapper och övriga trycksaker m m.

Arbetet med hemsidan fortskrider men mycket ska falla på plats och allt bör bli korrekt från början. Sidan blir gemensam för båda banorna med var sin flik där startförbud och dyl framgår, men tills vidare gäller som hittills våra resp. hemsidor.

Klubbchef: 040-49 43 57 [email protected], Kansli, tidbokning: 040-49 23 39 [email protected], Greenkeeper: 040-49 50 49 [email protected], Pro: 040-49 68 82 [email protected], Restaurang: 040-49 44 20 [email protected], Tävl. kansli: 040-49 00 54, Fax: 040- 49 65 48