Öppettider och Säkerhetsregler för Drivingrange

Drivingrangens öppettider är f n 06.30-21.00 (Bollautomaten stänger kl. 20.30)

För dig som slår längre än 220 meter är det, av säkerhetsskäl, förbjudet att använda driver på vår drivingrange. För samtliga gäller att alla långa slagskall riktas mot mitten av övningsfältet.

Vi vädjar till alla att iaktta största möjliga försiktighet och hjälpas åt så att ovannämnda regler åtföljs utan undantag.

Polletter och kort till drivingrange kan köpas i receptionen. Då denna är stängd finns pollettautomat i vindfånget utanför receptionen. Tiokronorsmynt kan inte användas i bollmaskinen, men erfordras för pollettköp när receptionen är stängd.

 
Klubbchef: 040-49 43 57 Kansli, tidbokn: 040-49 23 39 Greenkeeper: 040-49 50 49 Pro: 040-49 68 82 Restaurang: 040-49 44 20 Tävl. kansli: 040-49 00 54
[email protected] r[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Fax: 040- 49 65 48